0723.260.552 [email protected]
Selectează o Pagină

Politica de confidențialitate și utilizarea datelor personale

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale mele ca reprezentant al Opran Marian PFA.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet Magic-Coaching.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Opran Marian PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefonul, adresa de e-mail, datele referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferințele / obișnuințele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II. 2. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Opran Marian PFA va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, telefonul, poza de profil și alte date pe care ați ales să le faceți publice pe Social Media.

II.3. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Opran Marian PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

II.4. Contactarea prin e-mail/telefon

Când ne contactați prin e-mail, datele pe care le furnizați (adresa dvs. de e-mail, iar dacă este cazul, numele dvs. și numărul dvs. de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde solicitării. Ștergem datele apărute în acest context după ce stocarea lor nu mai este necesară, sau limităm procesarea lor dacă există obligații legale pentru păstrarea lor

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Opran Marian PFA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Opran Marian PFA, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Opran Marian PFA în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Opran Marian PFA de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Opran Marian PFA de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Opran Marian PFA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Opran Marian PFA, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Opran Marian PFA de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Opran Marian PFA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Opran Marian PFA va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Opran Marian PFA pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Opran Marian PFA poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Opran Marian PFA în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Opran Marian PFA prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Opran Marian PFA pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Opran Marian PFA, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Opran Marian PFA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Opran Marian PFA a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Opran Marian PFA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Opran Marian PFA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Opran Marian PFA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Opran Marian PFA poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected]

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să citiți secțiunea de mai jos.

VIII. Politica privind cookie-urile

În plus față de datele menționate anterior, pe computerul dumneavoastră sunt stocate așa numitele „cookie-uri” atunci când vizitați website-ul nostru.

Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe hard disk-ul dumneavoastră de către browser-ul pe care îl utilizați și prin intermediul căruia anumite informații se transmit către solicitantul care a instalat cookie-ul (în cazul de față, noi). Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruși către computerul dumneavoastră. Funcția lor este de a face website-ul nostru mai ușor de utilizat și mai eficient în general.

Veți fi informat în legătură cu utilizarea cookie-urilor prima dată când vizitați website-ul nostru sau atunci când lipsește un cookie pe aparatul dumneavoastră. Pentru utilizarea în continuare a cookie-urilor, obținem consimțământul dumneavoastră pentru instalarea cookie-ului/-urilor sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. Atunci când este emisă această notificare inițială a cookie-ului, îndrumăm utilizatorii către prezenta politică de confidențialitate.

Utilizăm cookie-uri de sesiune și permanente sau persistente, ale căror scopuri și moduri de funcționare sunt explicate mai jos:

 1. Cookie-urile de sesiune

Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar, pe perioada de navigare, de către browser-ul web folosit de către utilizator. Aceste cookies permit utilizatorului să navigheze de la o pagină la alta fără să fie nevoit să introducă de fiecare dată anumite informații cum ar fi parola. Deoarece paginile web nu au o memorie specifică, cookie-urile de sesiune se șterg în mod automat în momentul în care browser-ul este închis sau o anumită sesiune a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.

 1. Cookie-urile permanente sau persistente

Cookie-urile permanente sau persistente care sunt stocate la nivelul calculatorului (fără a accesa documente sau informații de pe terminal) și care rețin anumite preferințe ale utilizatorului pentru un anume site, cum ar fi limba preferată în utilizarea site-ului. În această categorie intră și cookie-urile “third party”, cookie-uri plasate de terți, ce pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât acestuia să i se propună publicitate relevantă în categoria sa de interes. Cookie-urile permanente pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui site web, o medie a timpului petrecut pe o anumită pagină, performanțele unui site web, etc. Acestea au o durată de viață îndelungată, dar pot fi șterse oricând din terminal prin modificarea setărilor browser-ului folosit.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteți seta browser-ul dumneavoastră să blocheze cookies-urile sau să afișeze o notificare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizualizat.

Site-ul poate utiliza cookies în următoarele scopuri:

 • cookies de înregistrare;
 • cookies de analiză a vizitatorilor;
 • cookies ale unor terțe părți (third parties

3. Cookie-urile de înregistrare sunt generate în momentul în care vă înregistrați pe website-ul ta4teams.ro, , permițându-ne să știm dacă sunteți înregistrat deja sau sunteți utilizator nou. În cazul în care ați selectat opțiunea “păstrează-mă autentificat”- acest cookie vă permite să intrați în cont fără a vă mai conecta prin elemente de identificare, situație recomandată doar în cazul în care terminalul este folosit de un singur utilizator, dar acest cookie poate fi șters oricând din dispozitiv prin modificarea setărilor browser-ului folosit. În cazul în care opțiunea “păstrează-mă autentificat” nu este selectată – cookie-ul de înregistrare se va șterge automat la închiderea sesiunii/ închiderea browser-ului. (ex. PHPSESSID, SessionID, hl).

4. Cookie-urile de analiză vizitatoris unt generate în scop statistic pentru a cunoaște volumul vizitatorilor pe site.

5. Cookies ale unor terțe părți (third parties) sunt cookies plasate de terțe părți, parteneri ai companiei noastre și analizează, de exemplu, câte persoane au parcurs mesajul publicitar, câte persoane au vizionat de mai multe ori același mesaj publicitar, etc. Terții ce generează aceste cookie-uri sunt singurii responsabili de politicile de confidențialitate privind datele stocate, Site-ul neavând vreo responsabilitate privind gestionarea, scrierea sau citirea acestor cookie-uri. (ex. _ga, _gat).