0723.260.552 [email protected]
Selectează o Pagină
Copacul coachingului

1. Specificul activității de Coaching

În esență, toate formele eficiente de terapie, consiliere sau coaching implică anumite schimbări în modul în care un client își re-prezintă la nivel mental și (își) comunică experiențele de viață.

Coachingul are la bază modelul „procesului consultativunde clientul are întreaga responsabilitate pentru rezultatele obținute. Acesta model este definit prin ”crearea unei relații cu clientul ca să îi permită acestuia (1) să perceapă, (2) să înțeleagă și (3) să acționeze asupra evenimentelor procesului apărute în cadrul mediului său intern sau extern, cu scopul îmbunătățirii situației definite de acesta drept “problemă”.

2. Rolul Coachului și al Clientului

În Coaching, rolul principal al Coachului este de a ajuta clientul să înțeleagă modul în care acesta își creează problemele și nu are responsabilitatea de a-i oferi soluții pentru rezolvarea acestora și nici de a i le rezolva el însuși.

Coachingul accelerează clientul spre progres, punând accentul pe conștientizarea alegerilor din procesul evocat de Client, concentrându-se pe situația prezentă a acestuia și pe ceea ce dorește el să obțină, să dobândească, să facă în viitorul imediat.

În Coaching, fenomenul de conștientizare este însă numai primul pas al schimbării. Conștientizarea fără o acțiune ulterioară poate conduce un client să știe totul despre problema sa, despre istoricul și dinamica acesteia, însă se simte încă neputincios să o schimbe și prin urmare rămâne blocat în aceeași situație.

Învățarea nu poate avea loc fără ca Clientul să își asume punerea în practică a acțiunilor în viața sa de zi cu zi.

3. Ce servicii oferă un Coach

Un Coach oferă servicii de învățare non-formală și dezvoltare personală acelor persoane care prin aceste servicii doresc să schimbe ceva important în viața lor și să-și îmbunătățească performanțele. Aceste performanțe sunt dorite de client fie în activitățile pe care le desfășoară fie în relațiile cu ceilalți.

4. Care este rolul Clientului în procesul de Coaching

În fiecare sesiune de coaching, Clientul își alege subiectele conversației, în timp ce Coachul ascultă și îi dirijează atenția prin întrebări. Atunci când Clientul răspunde singur și sincer la întrebările acestuia, va descoperi care sunt efectele spuselor lui iar acele lucruri vor fi adevărate și va crede în ele. O astfel de interacțiune aduce claritate și orientează clientul spre acțiune.

5. Cum facilitează Coachul schimbarea și dezvoltarea Clientului

Coachul este un agent al schimbării iar lucrul cu atenția Clientului este principalul mijloc prin care acesta poate determina schimbările dorite de către Client.

Libertatea Coachului de a comenta și de a întreba Clientul despre ce anume îi comunică acesta, îl scoate imediat pe Coach din dilema clarviziunii și a presupunerilor.

Rolul unui Coach este în primul rând să clarifice și să definească ceea ce-i comunică Clientului și în al doilea rând să îi solicite acestuia să facă la fel ori de câte ori este nedumerit sau confuz.

Astfel, intervenția specializată a Coachului constă în asistarea și ghidarea Clientului cu mijloace și instrumente specifice pentru

  1. a-și manifesta capacitățile potențiale,
  2. a-și defini sau clarifica obiective specifice,
  3. a identifica resurse și blocaje,
  4. a-și înțelege propriile perspective și percepții,
  5. a înțelege contextul mai larg în care acționează,
  6. a avea încredere în forțele proprii,
  7. a învăța să caute și să aleagă soluții viabile,
  8. a elabora planuri de acțiune,
  9. a stabili modalități optime de monitorizare a propriilor rezultate.

6. Despre procesul de contractare în Coaching

Coachingul este despre obținerea de rezultate benefice și măsurabile în viața clientului.

În prima parte a procesului de coaching, Coachul concentrează atenția clientului asupra scopului pentru care acesta a apelat la serviciile lui. Și chiar dacă pe parcursul colaborării lor o parte din timp va fi alocat pentru identificarea și depășirea de către Client a cauzelor pentru care acesta nu-și poate folosi întregul potențial pentru a-și atinge țelurile, definirea scopului procesului de coaching și a fiecărei ședințe în parte este una dintre principalele responsabilități ale Coachului.

În procesul de Coaching este greu să obții schimbări, beneficii sau efectele dorite de Client fără a avea o structură, fără ca cei doi parteneri să nu aibă nici o așteptare. De aceea, Coachul nu poate să nu încheie un contract cu clientul său.

Etapa inițial de contractare este specifică procesului de coaching și asigură cadrul de respect și înțelegere reciprocă a obiectivului urmărit de Client.

Existența ”contractului” este una dintre principalele diferențe între ”a vorbi” cu cineva apropiat (bunul samaritean, prietenul, duhovnicul, etc) și „a colabora” cu un profesionist, cel a cărui profesie este “schimbarea” sau “performanța”.

În relația profesională cu un Coach există o negociere pentru atingerea unui obiectiv, a unui efect al relației și a timpului petrecut împreună. Această negociere poate sau nu să includă o descrierea clară și precisă de schimbare a unui anumit tip de comportament în altul sau chiar dobândirea unui comportament complet nou. Totodată, cei doi pot agrea împreună cine va măsura și în ce fel aceste schimbări comportamentale precum și în ce interval de timp vor începe rezultatele să apară.

O altă diferență majoră în relația cu un Coach este caracteristica acestei activități de negociere care îl implică și responsabilizează atât pe Coach cât și pe Client. Negocierea dintre cei doi colaboratori pleacă de la premiza participării lor de la poziții egale, de parteneri ce se respectă reciproc și au nevoie unul de celălalt pentru atingerea obiectivului. Astfel, ambii parteneri au atât drepturi cât și obligații, formale sau informale, ce decurg din acest contract.

Este necesar să facem o diferențiere între contratul juridic sau comercial care definește cadrul formal al relației de coaching și ”contract de coaching sau alianță de coaching”.

Definiția “alianțe de coaching” este:

“O înțelegere unitară și agreată atât de Client cât și de Coach asupra obiectivului urmărit precum și acordul liber exprimat al ambilor parteneri de a realiza anumite activități necesare de investigare sau de facilitare a progresului schimbării, simultan cu exprimarea respectului și încrederii din partea ambilor parteneri pentru susținerea eforturilor făcute de celălalt și a bunei relații dintre ei”.

Una dintre implicațiile acestei definiții este accentuarea rolului Clientului ca parte activă în contract, cel care are întreaga responsabilitate de a decide când și dacă va pune în practică în viața lui de zi cu zi activitățile pe care le-a identificat în cursul ședințelor și pe care s-a angajat de bunăvoie să le ducă la îndeplinire ca parte a schimbării pe care și-o dorește.

Marian 300x260 1

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Marian 300x260 1