Selectează o Pagină

Care este structura celor 11 module? Ce competențe și abilități voi dobândi în acest curs?

Modulul 1 – Fundamentele teoretice ale coachingului

Teorie

 1. Definiții & Specificul activității de coaching și concepția ARC-Pro despre Coaching
 2. Competențele de bază în coaching definite de ICF (International Coaching Federation)
 3. Etica și moralitatea în coaching & Codul etic profesional al ARC PRO
 4. Care sunt cei 4 piloni ai Coachingului?
 5. Care sunt cele 3 perspective din care putem definii COACHINGUL?
 6. Ce diferență există între Coaching și alte activități de suport similare?
 7. Care sunt limitările Coachingul? Cine nu poate fi client de Coaching?
 8. Noțiuni de bază și concepte cheie de psihologie aplicate în coaching (Modelul Creierului Triadic; Mintea Conștientă, Subconștientă și Inconștientă; Modelul minții a lui Kahneman; Modelul stărilor EULUI din Analiza Tranzacțională)

Exerciții și tehnici

 1. Exercițiu pentru descoperirea Stărilor Eului propriu
 2. Egograma – Exercițiu pentru descoperirea Stărilor Funcționale ale Eului propriu
 3. Ipoteza conservării energiei

Modulul 2 – Rolul comunicării în procesul de coaching

Teorie

 1. Procesul Universal de Modelare al realității & Procesele natural umane de ”modelare” ale realității și limbajul – cum ne construim ”hărțile lingvistice”?
 2. Niveluri de schimbare & Rolul comunicării în procesul învățării/schimbării
 3. Comunicarea din perspectiva:
 • Analizei Tranzacționale (AT) – Tranzacții, Stroke-uri, Structurarea timpului & Tipuri de tranzacții și reguli de comunicare; Tranzacții complementare & încrucișate, tranzacții și expresii nonverbale, tranzacții paralele ”dezagreabile”
 • Programării Neuro-Lingvistice (NLP) – Metamodelul limbajului (NLP) & Exemple și întrebări de metamodel pentru Deleții, Generalizări și Distorsionări

Exerciții și tehnici

 1. Exerciții tipuri de tranzacții
 2. Exerciții de metamodel

Modulul 3 – Derularea procesului de coaching

Teorie

 1. Derularea procesului de coaching
 2. Adoptarea atitudinii (mentalității) de Coach – Prima etapă a procesului de Coaching-
  1. Presupoziții despre COMUNICARE și SCHIMBARE folosite în Coaching
 3. Crearea cadrului pentru Coaching – A doua etapă a procesului de Coaching
  1. Raportul cu clientul & Rolul tăcerii în Coaching
 4. Contractarea: A treia etapă a procesul de Coaching
  1. Ce este ”contractul” în Coaching? Tipuri de clienți. Tipuri de contracte
 5. Stabilirea obiectivelor – A patra etapă procesului de Coaching

Exerciții și tehnici

 1. Exercițiu Raport & Reflecție & Jurnalul procesului de coaching.docx
 2. Modelul GROW de structurare a comunicării în vederea stabilirii unui obiectiv

Modulul 4 – Sistemul de crezuri și convingeri

Teorie

 1. Despre CREZURI și înCREDere(a în sine/alții)
 2. Nivelurile logice de structurare a experienței subiective – Modelul și limbajul nivelurile neurologice a lui Robert Dilts.
 3. Rolul crezurilor și al așteptărilor referitoare la propria eficacitate – relația dintre crezuri, abilități și comportament
 4. Definirea crezurilor & Tipuri de probleme referitoare la crezuri
 5. Schimbarea sistemului de crezuri prin RE-CADRARE & Cadre utile în procesul de coaching

Exerciții și tehnici

 1. Chestionar de evaluare a credințelor limitatoare
 2. Folosirea tehnicilor de recadrare pentru rezolvarea unei „probleme”

Modulul 5 – Valorile umane

Teorie

 1. Motivația – Ce anume ne ”motivează” acțiunile?
 2. Valorile și sistemul de convingeri/crezuri & Ierarhia valorilor & Valorile și Identitatea
 3. Poziții perceptuale

Exerciții și tehnici

 1. Identificarea valorilor Clientului și a ierarhiei acestora
 2. Transformarea Esențială (CORE Process)
 3. Alinierea pozițiilor perceptuale

Modulul 6 – Emoțiile și personalitatea

Teorie

 1. Limbajul secret al emoțiilor – Ce sunt emoțiile? Care este rolul lor? Ce legătură există între Nevoi, Valori, Dorințe și Emoții?
 2. Conflictele – instrumentele de reglaj al relațiilor sociale. Ce presupune managementul emoțiilor într-un conflict? Potențialul oferit de conflicte
 3. Funcțiile personalității din perspectiva Analizei Tranzacționale – Scenariul de viață
 4. “Tipul de personalitate” (MBTI) și Coachingul carierei

Exerciții și tehnici

 1. Strategia de optimizare a emoțiilor Clientului
 2. Rezolvarea constructivă a conflictelor cu ceilalți folosind pozițiile perceptuale
 3. Identificarea tipului de personalitate propriu (MBTI)
 4. Trasarea matricei propriului “scenariu de viață”

Modulul 7 – Coachingul sistemic

Teorie

 1. Abordarea sistemică în Coaching
 2. Matricea relațională și conștiința de sine – Mandala ființării (după Richard Moss și Robert Dilts)
 3. Schimbarea sistemul social/familial și relațiile cu ceilalți (Kurt Lewin)
 4. ROLUL SOCIAL – Modelul lui Bernd Schmid

Exerciții și tehnici

 1. Întrebările ”paradoxale” (De Shazer)
 2. Explorarea sistemică “a contextului” unei probleme (Sexton)
 3. Explorarea sistemică a “rolului social” (modelului Bernd Schmid)
 4. Matricea relațională (Mandala ființării)

Modulul 8 – Coachingul relației de cuplu

Teorie

 1. Etapele unei relații
 2. Valori importante în relația de cuplu
 3. Structura sistemului familial – Familia din punct de vedere sistemic & Granițele familiale
 4. Funcțiile familiei & Etapele vieții familiale

Exerciții și tehnici

 1. Evaluarea relației de cuplu
 2. Coachingul relațiilor de cuplu adictive

Modulul 9 – Vânzarea & Marketingul serviciilor de coaching

Teorie

 1. Vânzarea serviciilor de coaching – Puterea de a influența: De ce cumpărăm? Cum putem influența oamenii? În ce constă procesul de vânzare? Există ”etică” în vânzări?
 2. Cei 7 pași ai procesului de vânzare
 3. Care sunt cele 9 unelte ale influențării/persuasiunii în vânzări?
 4. Marketingul serviciilor de coaching – Cum trebuie făcută promovarea eficientă a unei afaceri? Propunerea unică de vânzare & Strategia generală de promovare

Exerciții și tehnici

 1. Scriptul primei sesiuni de coaching
 2. Pre-cadrarea și re-cadrarea obiecțiilor clientului

Modulul 10 – Pregătire pentru examen

Modulul 11 – Examen

Ziua 1

 1. Completarea unui test grilă de 20 întrebări cu răspunsuri multiple
 2. Prezentare planului de afaceri cu tema: „Modelul meu personal de coaching”

Ziua 2

Susținerea unei sesiuni demonstrative de coaching de maxim 45 de minute cu un client real adus de unul dintre colegi

IMPORTANT!

1. Pentru a permite asimilarea eficientă a tehnicilor predate precum și pentru practicarea acestora între participanți în condiții de calitate, numărul maxim de participanți la acest curs este limitat la 12 persoane.

2. Pentru a se asigura un climat favorabil dezvoltării personale a fiecărui membru al grupului, înscrierea la acest curs se va face numai cu acordul formatorului, acord ce poate fi obținut în urma unei discuții de prealabile cu acesta cu durata cuprinsă între 60 și 90 de minute.

3. Pentru a putea obține diploma eliberată de către Autoritatea Națională pentru Calificări, diplomă ce vă permite să practicați legal în Romania profesia de ”Specialist în activitatea de coaching” (cod COR 242412), este necesar să:

 • dețineți o ”Diploma de licență” eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată și
 • aveți minim 3 ani de experiență în muncă sau în domeniul voluntariatului (pe bază de contract de voluntariat).

Detalii suplimentare despre înscriere puteți obține la email contact@magic-coaching.ro sau mobil 0723.260.552