Selectează o Pagină

Cine poate beneficia de acest curs de Specialist în activitatea de coaching?

Cursul se adresează persoanelor care vor să investească în capacitatea de a-și folosi puterea de influențare pentru a contribui la dezvoltarea altor oameni, membri ai familiei, prieteni sau colegi, sau oameni care le solicită explicit ajutorul de Coach profesionist.

De acest curs pot beneficia atât persoanele interesate să-și dezvolte o carieră în domeniul Coaching-ului ca principală sursă de venit cât și persoane interesate de propria lor dezvoltare personală sau managerii care vor să-și dezvolte la un nivel superior abilitățile de leadership.

Care este viziunea care stă la baza cursului și a numelui acestuia?

Oamenii consideră „MAGIC” tot ceea ce nu își găsește o explicație, de cele mai multe ori una logică.

De aceea,  modul în care unii oameni își folosesc mintea pentru a avea succes și a-i influența pe ceilalți să-l obțină la rândul lor a fost unul dintre cele mai misterioase domenii de cercetare. Ori de câte ori vorbim însă despre influențare, indiferent dacă aceasta se referă la propria persoană sau a altora, apare inevitabil întrebarea ”cât de etic este modelul de influențare pe care îl folosesc?

”MAGIC-Coaching” este un curs ce are la bază principiile etice de influențare folosite de acei oameni considerați ”MAGICIENII” Psihologiei Neuro-Lingvistice, Analizei Tranzacționale și Hipnozei, datorită transformărilor miraculoase, ca ”prin farmec”, pe care reușesc să le producă în modul în care clienții lor ajung să perceapă lumea și să înțeleagă comportamentele oamenilor, începând cu pe cel propriu. Acei profesioniști care au folosit sau folosesc puterea limbajului și a comunicării pentru a-i ajuta pe alții să-și îmbogățească propriul mod de a percepe lumea altfel încât să ajună să-și exploateze potențialul inconștient latent și să trăiască o viață împlinită, plină de satisfacții.

Ce este ”coachingul” și în ce constă profesia de ”Specialist în activitatea de coaching” ?

În esență, toate formele eficiente de terapie, consiliere sau Coaching implică anumite schimbări în modul în care un client își reprezintă la nivel mental și (își) comunică experiențele de viață.

Coachingul este o modalitate de interacțiune umană ce are ca scop facilitarea cunoașterii de sine şi exprimarea cât mai deplină a potențialului Clientului prin trei direcții de acțiune:

 1. Identificarea și conștientizarea mai bună a nevoilor și dorințelor Clientului asociate cu diferitele situații sau etape din viață.
 2. Identificarea talentelor și abilităților existente sau acelora ce trebuie dobândite pe care acesta le poate folosi pentru împlinirea țelurilor sale.
 3. Accesarea stărilor interioare (gânduri, emoții) care-i permit clientului obținerea rezultatelor dorite.

Datorită nivelelor de dezvoltare personală și profesională dobândite prin instruirea sa specială, un Coach profesionist este capabil să faciliteze conștientizările, schimbările de stare emoțională și de acțiune ale clienților săi, astfel încât acestea să le permită generarea unor soluții proprii oricărei provocări cu care se confruntă. Diferențele principale ale relației de coaching față de relația terapeutică sunt concentrarea atenției  pe ceea ce clientul dorește să obțină în viitorul imediat și accentul pus pe conștientizarea alegerilor acestuia în procesul de luare a deciziilor.

Mai multe detalii despre specificul activității de coaching puteți citi AICI

Ce oferă programul de pregătire?

Prin modalitatea în care este conceput şi prezentat, cursul:coaching

1. Oferă peste 180 de ore de interacțiune directă atât între formator și participanți cât și între participanți, precum și 24 de ore de supervizare de grup.

2. Facilitează însușirea conceptelor, modelelor și tehnicilor de coaching printr-o metodă experiențială ce permite atât schimbarea percepțiilor, atitudinilor, deciziilor și acțiunilor proprii cât și a viitorilor clienți.

3. Asigură instalarea atitudinii specifice unui coach de succes atât prin exerciții practice relevante între participanți pentru punerea în practică a noțiunilor predate cât şi prin supervizare și feedback în timp real în timpul cursului și între modulele cursului.

4. Permite dezvoltarea şi optimizarea personală necesare pentru a înțelege trăirile şi provocările cu care se confruntă clienții și experimentarea personală a conceptelor predate prin simulări de ședințe de coaching cu colegii.

5. Este acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări conform standardului „Specialist în activitatea de coaching” (cod COR 242412)

Care este calendarul cursurilor?

calendar-225Programul de pregătire pentru a III-a serie este structurat în 11 module de weekend cu programul de studii între 9:00 – 13:00 şi 14:00 – 18:30 şi îmbină cele 60 de ore de teorie cu cele 120 de ore de pregătire practică.

Cele 11 module ale cursului se vor desfășura la următoarele date:

Octombrie 2019

26 – 27

Noiembrie 2019

16 – 17

Decembrie 2019

14 – 15

Ianuarie 2020

25 – 26

Februarie 2020

22 – 23

Martie 2020

22 – 23

Aprilie 2020

11 – 12

Mai 2020

– – –

Iunie 2020

27 – 28

Iulie – August 2020

– – –

Septembrie 2020

26 – 27

Octombrie 2020

24 – 25

Care este structura celor 11 module? Ce competențe și abilități voi dobândi în acest curs?

Modulul 1 – Fundamentele teoretice ale coachingului

Teorie

 1. Definiții & Specificul activității de coaching și concepția ARC-Pro despre Coaching
 2. Competențele de bază în coaching definite de ICF (International Coaching Federation)
 3. Etica și moralitatea în coaching & Codul etic profesional al ARC PRO
 4. Care sunt cei 4 piloni ai Coachingului?
 5. Cele 3 perspective din care putem definii COACHINGUL
 6. Ce diferență există între Coaching și alte activități de suport similare?
 7. Care sunt limitările Coachingul? Cine nu poate fi client de Coaching?
 8. Noțiuni de bază și concepte cheie de psihologie aplicate în coaching (Modelul Creierului Triadic; Mintea Conștientă, Subconștientă și Inconștientă; Modelul minții a lui Kahneman; Modelul stărilor EULUI din Analiza Tranzacțională)

Exerciții și tehnici

 1. Exercițiu pentru descoperirea Stărilor Eului propriu
 2. Egograma – Exercițiu pentru descoperirea Stărilor Funcționale ale Eului propriu
 3. Ipoteza conservării energiei

Modulul 2 – Rolul comunicării în procesul de coaching

Teorie

 1. Procesul Universal de Modelare al realității & Procesele natural umane de ”modelare” ale realității și limbajul – cum ne construim ”hărțile lingvistice”?
 2. Niveluri de schimbare & Rolul comunicării în procesul învățării/schimbării
 3. Comunicarea din perspectiva:
 • Analizei Tranzacționale (AT) – Tranzacții, Stroke-uri, Structurarea timpului & Tipuri de tranzacții și reguli de comunicare; Tranzacții complementare & încrucișate, tranzacții și expresii nonverbale, tranzacții paralele ”dezagreabile”
 • Programării Neuro-Lingvistice (NLP) – Metamodelul limbajului (NLP) & Exemple și întrebări de metamodel pentru Deleții, Generalizări și Distorsionări

Exerciții și tehnici

 1. Exerciții tipuri de tranzacții
 2. Exerciții de metamodel

Modulul 3 – Derularea procesului de coaching

Teorie

 1. Derularea procesului de coaching
 2. Adoptarea atitudinii (mentalității) de Coach – Prima etapă a procesului de Coaching
 3. Presupoziții despre COMUNICARE și SCHIMBARE folosite în Coaching
 4. Crearea cadrului pentru Coaching – A doua etapă a procesului de Coaching
 5. Raportul cu clientul & Rolul tăcerii în Coaching
 6. Contractarea: A treia etapă a procesul de Coaching
 7. Ce este ”contractul” în Coaching? Tipuri de clienți. Tipuri de contracte
 8. Stabilirea obiectivelor – A patra etapă procesului de Coaching

Exerciții și tehnici

 1. Exercițiu Raport & Reflecție & Jurnalul procesului de coaching
 2. Modelul GROW de structurare a comunicării în vederea stabilirii unui obiectiv

Modulul 4 – Sistemul de crezuri și convingeri

Teorie

 1. Despre CREZURI și înCREDere(a în sine/alții)
 2. Nivelurile logice de structurare a experienței subiective – Modelul și limbajul nivelurilor neurologice a lui Robert Dilts.
 3. Rolul crezurilor și al așteptărilor referitoare la propria eficacitate – relația dintre crezuri, abilități și comportament
 4. Definirea crezurilor & Tipuri de probleme referitoare la crezuri
 5. Schimbarea sistemului de crezuri prin RE-CADRARE & Cadre utile în procesul de coaching

Exerciții și tehnici

 1. Chestionar de evaluare a credințelor limitatoare
 2. Folosirea tehnicilor de recadrare pentru rezolvarea unei „probleme”

Modulul 5 – Valorile umane

Teorie

 1. Motivația – Ce anume ne ”motivează” acțiunile?
 2. Valorile și sistemul de convingeri/crezuri & Ierarhia valorilor & Valorile și Identitatea
 3. Poziții perceptuale

Exerciții și tehnici

 1. Identificarea valorilor Clientului și a ierarhiei acestora
 2. Transformarea Esențială (CORE Process)
 3. Alinierea pozițiilor perceptuale

Modulul 6 – Emoțiile și personalitatea

Teorie

 1. Limbajul secret al emoțiilor – Ce sunt emoțiile? Care este rolul lor? Ce legătură există între Nevoi, Valori, Dorințe și Emoții?
 2. Conflictele – instrumentele de reglaj al relațiilor sociale. Ce presupune managementul emoțiilor într-un conflict? Potențialul oferit de conflicte
 3. Funcțiile personalității din perspectiva Analizei Tranzacționale – Scenariul de viață
 4. “Tipul de personalitate” (MBTI) și Coachingul carierei

Exerciții și tehnici

 1. Strategia de optimizare a emoțiilor Clientului
 2. Rezolvarea constructivă a conflictelor cu ceilalți folosind pozițiile perceptuale
 3. Identificarea tipului de personalitate propriu (MBTI)
 4. Trasarea matricei propriului “scenariu de viață”

Modulul 7 – Coachingul sistemic

Teorie

 1. Abordarea sistemică în Coaching
 2. Matricea relațională și conștiința de sine – Mandala ființării (după Richard Moss și Robert Dilts)
 3. Schimbarea sistemul social/familial și relațiile cu ceilalți (Kurt Lewin)
 4. ROLUL SOCIAL – Modelul lui Bernd Schmid

Exerciții și tehnici

 1. Întrebările ”paradoxale” (De Shazer)
 2. Explorarea sistemică “a contextului” unei probleme (Sexton)
 3. Explorarea sistemică a “rolului social” (modelului Bernd Schmid)
 4. Matricea relațională (Mandala ființării)

Modulul 8 – Coachingul relației de cuplu

Teorie

 1. Etapele unei relații
 2. Valori importante în relația de cuplu
 3. Structura sistemului familial – Familia din punct de vedere sistemic & Granițele familiale
 4. Funcțiile familiei & Etapele vieții familiale

Exerciții și tehnici

 1. Evaluarea relației de cuplu
 2. Coachingul relațiilor de cuplu adictive

Modulul 9 – Vânzarea & Marketingul serviciilor de coaching

Teorie

 1. Vânzarea serviciilor de coaching – Puterea de a influența: De ce cumpărăm? Cum putem influența oamenii? În ce constă procesul de vânzare? Există ”etică” în vânzări?
 2. Cei 7 pași ai procesului de vânzare
 3. Care sunt cele 9 unelte ale influențării/persuasiunii în vânzări?
 4. Marketingul serviciilor de coaching – Cum trebuie făcută promovarea eficientă a unei afaceri? Propunerea unică de vânzare & Strategia generală de promovare

Exerciții și tehnici

 1. Scriptul primei sesiuni de coaching
 2. Pre-cadrarea și re-cadrarea obiecțiilor clientului

Modulul 10 – Pregătire pentru examen

Modulul 11 – Examen

Ziua 1

 1. Completarea unui test grilă de 20 întrebări cu răspunsuri multiple
 2. Prezentare planului de afaceri cu tema: „Modelul meu personal de coaching”

Ziua 2

Evaluarea de către formator și colegi a unei înregistrări video de maxim 45 minute a unei sesiuni cu unul dintre clienți.

Ce oferă în plus acest curs?

1. Suplimentar față de programul de pregătire solicitat de standardul ocupațional și Autoritatea Națională de Certificări, participanții pot beneficia gratuit de 4 sesiuni de supervizare de grup de câte 6 ore fiecare.

Ședințele de supervizare pentru a III-a serie se vor desfășura între orele 10:00-13:00 și 14:00-17:00 la următoarele date ce vor fi agreate de comun acord cu participanții la curs întrunul dintre weekend-urile lunilor menționate mai jos:

supervizare

Feb. 2020

Apr. 2020

Iun. 2020

Sept. 2020

2. Toate sesiunile de curs vor fi filmate iar participanții vor avea acces la înregistrările video din timpul fiecărui modul.

3. Toți absolvenții pot beneficia după obținerea certificatului ANC de 10 sesiuni individuale de supervizare la un preț de 180 RON pe sesiune.

Cum pot obține certificarea ANC?

Pentru seria a II-a de participanți a cursului, evaluarea finală pentru obținerea certificatului eliberat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) se va desfășura în cursul lunii Martie sau Aprilie 2020 la o dată agreată de comun acord.

Cerințele preliminare pentru înscrierea și susținerea examenului de certificare ANC sunt următoarele:

 1. Completarea unui test grilă de 20 întrebări cu răscoaching2punsuri multiple
 2. Efectuarea a cinci sesiuni de coaching cu unul dintre colegi dintre care cel puțin trei înregistrate sau filmate folosite pentru supervizare
 3. Întocmirea unui plan de afaceri cu tema: „Modelul meu personal de coaching
 4. Documentarea unui număr de 60 de ore de coaching cu minim 5 clienți reali (pro bono sau contra cost)
 5. Susținerea în fața comisei de evaluare a unei sesiuni demonstrative de coaching de maxim 45 de minute cu un client real adus de unul dintre colegi.

Care este valoarea investiției?

1.320 EUR

Plată integrală

până pe data de 20 Septembrie 2019

1.430 EUR

(2 x 715 EUR)

Plată în 2 rate

înainte de începerea modulului 1 și 6

1.540 EUR

(11 x 140 EUR)

Plată în 11 rate

înainte de începerea fiecărui modul

Cine este formatorul?

Marian Opran

 1. Este acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în profesia „Specialist în activitatea de coaching” (cod COR 242412)
 2. Este „Formator” acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (cod COR 242401)
 3. Este certificat Master Practitioner NLP şi Licensed Associate NLP Coach de către Dr. Richard Bandler, unul dintre co-fondatorii Programării Neuro-Ligvistice – detalii în secțiunea Certificări
 4. Este autorul cursului ”Epistemiologia Comunicării” organizat în colaborare cu Departamentul de Formare Continuă al Universităţii Româno-Americane.
 5. A înființat şi conduce din anul 2012 propria companie de Coaching – Epistema Consulting SRL
 6. Are peste 900 de ședințe de coaching individuale efectuate cu aproximativ 100 de clienții în ultimii 4 ani de activitate – detalii în secțiunea Mărturii.

IMPORTANT!

1. Pentru a permite asimilarea eficientă a tehnicilor predate precum și pentru practicarea acestora între participanți în condiții de calitate, numărul maxim de participanți la acest curs este limitat la 12 persoane.

2. Pentru a se asigura un climat favorabil dezvoltării personale a fiecărui membru al grupului, înscrierea la acest curs se va face numai cu acordul formatorului, acord ce poate fi obținut în urma unei discuții de prealabile cu acesta cu durata cuprinsă între 60 și 90 de minute.

3. Pentru a putea obține diploma eliberată de către Autoritatea Națională pentru Calificări, diplomă ce vă permite să practicați legal în Romania profesia de ”Specialist în activitatea de coaching” (cod COR 242412), este necesar să:

 • dețineți o ”Diploma de licență” eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată și
 • aveți minim 3 ani de experiență în muncă sau în domeniul voluntariatului (pe bază de contract de voluntariat).

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări

Pot participa la curs chiar dacă nu am diplomă de licență?

Da, însă nu puteți obține diploma eliberată de către Autoritatea Națională pentru Calificări din Romania deoarece este o cerință a Standardului pentru profesia de ”Specialist în activitatea de coaching” – cod COR 242412

Pot participa la curs chiar dacă nu intenționez să profesez?

Da. O parte dintre cei care au participat la primele două serii folosesc abilitățiile și cunosștințele obținute pentru dezvoltarea lor personală sau profesională.

Detalii suplimentare despre înscriere puteți obține la email contact@opranmarian.ro sau mobil 0723.260.552